- 8.3 Регистър на адм.актове по чл. 89, ал. 5 от ЗГР за адресите на територията на Столична община
Район:
Заповед №:
Заповед дата:
-
Адрес (част):
Описание на адреса:
Идентификатор на сградата:
Статус на адреса: